JAARPROGRAM

Vergaderings van die tak word elke derde Saterdag van die maand om 14h00 gehou by die Nederduits Gereformeerde Kerk Ontdekkerskruin, Philipslaan, Ontdekkers, Roodepoort.
Klik op JAARPROGRAM
hierbo vir besonderhede.

30 March 2010

Veertien toekennings

Veertien lede is die afgelope naweek by die Genootskap se algemene jaarvergadering in Pretoria met toekennings vereer. Hulle is:

ERE-LIDMAATSKAP

Johan André Heydenrych (Jarelange diens aan die GGSA op nasionale vlak).

GENEALOOG VAN DIE JAAR

Alexis Charles Fuchs (Du Toit-register). Hieronder oorhandig die president, Hendrik Louw, die toekenning aan hom.


TOEKENNING VIR UITNEMENDHEID
 1. Rachel Mercia Nepgen (Oos-Kaap-navorsing) en
 2. Frederick Jacobus Myburg (Myburgh-register).
MERIETE-TOEKENNING
 1. Helena Claudina Jooste (Kroonstad-konsentrasiekamp-projek) en
 2. Elsie Maria (Elria) Wessels (Kroonstad-konsentrasiekamp-projek).
PRESIDENT SE EKSTRAMYL-TOEKENNING
 • Wes-Gautengtak:
  1. Jacob Rudolph Jacobus (Japie) Bosch;
  2. Celia Baylis;
  3. Richard Ford;
  4. Robert (Bob) Saunders en
  5. Johan André Heydenrych
   • Noord-Transvaaltak:
   1. Margaret Natalie Lodder en
   2. Frederik Jacobus van Wyk
   • Vrystaattak:
   1. Johan Jacob Pottas