JAARPROGRAM

Vergaderings van die tak word elke derde Saterdag van die maand om 14h00 gehou by die Nederduits Gereformeerde Kerk Ontdekkerskruin, Philipslaan, Ontdekkers, Roodepoort.
Klik op JAARPROGRAM
hierbo vir besonderhede.

30 November 2012

Newsletter: November 2012

The latest newsletter of the branch is published below. Please be patient while it is loading. Use the icons below the report. "View in fullscreen" produces best results.
West Gauteng Branch GSSA Nov 2012

13 November 2012

Sterfberigte in koerante, wêreldgebeure, tegnologie in Suid-Afrika

Deur Lucas Rinken

Ons, as genaloeë, besef nie altyd die waardevolle werk wat deur toegewyde mense gedoen word nie. Hoeveel ure se werk moet dit nie neem vir iemand soos Rita Quebbemann en ander nie. Hulle voer doodsberige, ens. in koerante in e-poste aan ons genealogiese poslyste en so word die data aan ons bekende gemaak waar ons dit andersins nie sou raakgesien het nie, want ons lees nie daardie koerante nie.

Ek koop nie koerante nie – het net nie tyd daarvoor nie, maar in hierdie data stel ek, as genealoog, intens belang en kry dikwels kosbare inligting wat ek tot my databasis kan voeg. Vandag weer ‘n berig oor die afsterwe van ‘n DE WET, dié van waarin ek intens belang stel, gekry. Persoonlik stel ek hierdie berigte baie hoog op prys!

12 November 2012

A Cape Town tour and tracing the biological mother of an adopted child

Christa Roberts
By Penny Evans

On the 20th October Christa Roberts spoke about the tour to Cape Town with the N-Tvl branch. The tour took place on 12-17 August 2012. She was part of a group of 15 members.

Their tour was excellently organised by Ellen Harmse, who planned everything down to the last detail and gave plenty of information in advance. Christa was able to prepare her research before departure and knew what to expect at the different research centres.