JAARPROGRAM

Vergaderings van die tak word elke derde Saterdag van die maand om 14h00 gehou by die Nederduits Gereformeerde Kerk Ontdekkerskruin, Philipslaan, Ontdekkers, Roodepoort.
Klik op JAARPROGRAM
hierbo vir besonderhede.

06 July 2012

Newsletter: June 2012

 The latest newsletter of the branch is published below. Please be patient while it is loading. Use the icons below the report. "View in fullscreen" produces best results.