JAARPROGRAM

Vergaderings van die tak word elke derde Saterdag van die maand om 14h00 gehou by die Nederduits Gereformeerde Kerk Ontdekkerskruin, Philipslaan, Ontdekkers, Roodepoort.
Klik op JAARPROGRAM
hierbo vir besonderhede.

29 March 2010

Nuwe nasionale uitvoerende komitee

Die nasionale uitvoerende komitee van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika vir 2010/2011 is die afgelope naweek by die algemene jaarvergadering in Pretoria gekies.

Hulle is:

AMPNAAM
PresidentHendrik Louw
Vise-presidentPetro Corjees-Brink
Nasionale SekretarisLeoni Barnard
Nasionale TesourierAndre Heydenrych
Addisionle Lid (GGSA-webtuiste)Dirk Bloem
Gekoöpteer (Familia)Richard Ford
Gekoöpteer (Omnibus)Johan Pottas
Gekoöpteer (Tegnologie)Johann J v Rensburg
Gekoöpteer (Skakeling en Bemarking)Rentia Landman en Corrie Evert
Gekoöpteer (Huidige Projekte)Dennis Pretorius

Die Wes-Gautengtak wens almal geluk en sien uit na 'n jaar van goeie samewerking.


Sommige lede van die nuwe NUK. Hulle is van links af: André Heydenrych, Dirk Bloem, Leoni Barnard, Hendrik Louw en Petro Corjees-Brink.