JAARPROGRAM

Vergaderings van die tak word elke derde Saterdag van die maand om 14h00 gehou by die Nederduits Gereformeerde Kerk Ontdekkerskruin, Philipslaan, Ontdekkers, Roodepoort.
Klik op JAARPROGRAM
hierbo vir besonderhede.

02 May 2011

Ons lede se navorsing

John Stephens, sekretaris van die tak, het die volgende lys gestuur van die vanne wat tak-lede navors.

Barbara Bouwer: Van Niekerk; Pienaar; Smit; Kruger; Bouwer; Du Plessis; Van Wyk; Viljoen; Van der Merwe; Strydom
Elsie Calitz: Calitz
Neels Coertse: Coertse
Louise Dick: Dick; Van der Westhuizen; Clack; Dignon; Veloen; Greyling; Greyvenstein
Louw du Plessis: Du Plessis Dorsland Trekker; Diedericks
Herman Esterhuizen: Esterhuizen
Penny Evans: Gass
Richard Ford: Bester; Ford; Marais; Meyer; Nel; Schoon; Dunaiski; Reichelt
Don Hodgkinson: Hodgkinson
Ruth Jobson: Jobson
Kriek Fourie: Fourie; Van Daalen; Knoetze; Gerber; Westphall
Margaret Humphries: Humphries; Bennett; Freshwater; Quirk; Currin; Marais; Mare; Van der Nest; Vosloo; Freemantle
Andre Janse van Rensburg: Janse van Rensburg
Gerard Marloth: Marloth
Petro Meyer: Meyer
Milford Juniper: Juniper
Giel Nel: Nel
Pieter Oosthuizen: Oosthuizen
Ds. Hennie le Roux: Peiker
Ben Leach: Leach; Du Preez; Nel; Higginson; Scholtz; Grimes; Du Plessis
Dennis Pretorius: Pretorius; Boshoff; Nienaber; Scott; Lamprecht; Schoeman; Gerber; Mc Donald; Graaf; Herbst; Kemp; Van Niekerk; Sabdbrink; Sluiter; Buitendach
Lucas Rinken: Rinken; Renke; Renneke ens.; De Wet; Koch; Rall; Brooks; Adendorff
Christa Roberts: Roberts
Bob Saunders: Saunders; Jones; Lester; Rampling; Lawson; Landman; Lester
Graham Southey: Southey
John Stephens: Stephens; Campher; Vermeulen; Nelson; Roberts; Wallis
Colin Steyn: Steyn
Robyn Templeton: Templeton
Gwyneth Thomas: Thomas
Ilse van Zyl: Steyn; Van Zyl
Frans en Donna Viljoen: Marx; Grobler
John Schwartz: Schwartz; Janse van Rensburg; Perkins; Moore; Thorndyke