JAARPROGRAM

Vergaderings van die tak word elke derde Saterdag van die maand om 14h00 gehou by die Nederduits Gereformeerde Kerk Ontdekkerskruin, Philipslaan, Ontdekkers, Roodepoort.
Klik op JAARPROGRAM
hierbo vir besonderhede.

28 February 2013

Ná ses jaar is dit tyd vir 'n nuweling

Japie Bosch
Dit is met spyt dat ek vandag die tuig as webmeester van dié joernaal neerlê, skryf Japie Bosch.  Persoonlike omstandighede en die afstand tussen die tak in Roodepoort en my tuiste in Jeffreysbaai het dit meegebring.

Op een maand na het ek dit vir ses jaar bedryf.

In dié ses jaar is die joernaal (blog) een keer herontwerp, maar die oue het behoue gebly en dit word steeds gereeld besoek.  Die twee joernale is saam bykans 39 000 keer besoek en al die berigte is altesame 66 000 keer gelees.  Dis 'n aanduiding van hoe wyd die tak se aktiwiteite gevolg is.

Lucas Rinken
Die eerste berig is op 1 April 2007 geplaas.  In daardie stadium was blogs so te sê 'n nuutjie. Vandag is dit 'n alledaagse verskynsel op die internet.  Groot of klein instellings maak van dié gerief gebruik om hul boodskappe wêreldwyd te versprei. Dis teen dié  agtergrond dat ek hoop dat die tak die blog sal voortsit, waarskynlik in 'n ander gedaante.  Dis tyd vir 'n nuweling met nuwe idees en meer energie.

Ek kan nie nalaat nie om my dank aan Lucas Rinken oor te dra vir sy ondersteuning deurgaans.  Altyd behulpsaam, altyd hoflik. Sy reeks Interessanthede uit die e-SAGI het in die begindae stukrag aan die blog gegee.  Ook op persoonlike vlak het hy betekenis aan my lewe gegee.

Dankie ook aan die takbesture die afgelope jare om my met die blog te vertrou.  Ek het daarby gebaat.

Betreffende die voortsetting van hierdie joernaal asook die gebruikmaking van blogs deur soortgelyke instansies noem ek die volgende:
 • Dit is 'n uiters doeltreffende kommunikasiemiddel en boonop gratis;
 • Dit is des te meer in die genealogie bruikbaar, omdat die meeste beoefenaars daarvan toegang tot die internet het;
 • Dit is maklik om te gebruik.  Geen tegniese kennis is nodig nie.  Net die vermoë om te lees;
 • Die sukses van 'n blog lê in spanwerk.  Om dit aan een of twee persone oor te laat, is demotiverend.
 • Waak teen tierlantyntjies;
 • As jy nie weet hoe nie, vra iemand wat weet of Google dit.  Laasgenoemde is 'n uitstekende  hulpmiddel.

21 February 2013

Nuwe Takkomitee

With great pleasure I announce the new 2013 branch committee for West Gauteng after our AGM as follows:

 • Membership Secretary: Richard Wolfaardt
 • Cemetary Project Co-ordinator: Giel Nel
 • Kriek Fourie: Product Sales
 • Librarian: Graham Southey
 • Newsletter Editor: Neels Coertse
 • Treasurer: Lucas Rinken
 • Secretary: Petro Meyer
 • Vice Chairman: Colin Steyn
 • Chairman: Bob Saunders

We still need to fill two posts, namely Events and Blog Co-ordinators but watch this space.

Neem asb kennis dat ons vaarwel sê aan Gerard Marloth, Penny Evans en Lynette Swanepoel uit die vorige komitee.
Kind regards, Bob Saunders,Roodepoort, 084 556 2793

Wesrand Courant/West Rand Journal (3)


10 February 2013

Newsletter January 2013

The latest newsletter of the branch is published below. Please be patient while it is loading. Use the icons below the report. "View in fullscreen" produces best results.

18 January 2013

Leave a legacy behind – record your family history

PETRO MEYER

On Saturday, 2 February 2013 from 09:00 – 15:00 the Roodepoort Museum in partnership with the West - Gauteng Branch and the Northern Transvaal Branch of  The Genealogical Society of South Africa is hosting a family fun day to promote and facilitate interest and research in genealogy and family history.

Exhibitors will be available to guide you with your family history research and a series of talks covering various topics relating to genealogy will be hosted in the Promusica Theatre. See the programme below for more details.


You may not be a descendant from a well known family but that does not mean you do not have an interesting family history. Your ancestors have survived plague, war, famine, illness, migration, political unrest, economic recession and dozens of other traumas. All this makes for interesting and exciting history and if you get to know something about your ancestors, you also gain knowledge about yourself.. Even more so if your surname is Barkhuizen, Human or Fourie, as the Barkhuizen, Human and Fourie Family Bonds will be among the exhibitors.

Roodepoort Museum is situated in the Civic Centre, 100 Christiaan de Wet Road, Florida Park. (Entrance to the museum is right next to the Joburg ProMusica Theatre).

Contact Tel. No. 011/761-0226 for more information.

Ons praat Afrikaans en Engels.


PROGRAM

SATERDAG, 2 Februarie 2013 vanaf 09:00 – 15:00, 

DIE VOLGENDE PRAATJIES SAL GELEWER WORD IN DIE PRO MUSICA-TEATER:

• 10h30 Genealogy for Dummies (Dommies) by Bob Saunders, chairman of the West-Gauteng branch of the Genealogical Society of South Africa. Bob will be giving an introduction to genealogy, where to start and where to find information.

• 11h00 “LEAVE A LEGACY BEHIND- Record your family history” deur Isabel Groesbeek. Isabel, a professionele genealogiese navorser, sal verskillende maniere bespreek om die familie se geskiedenis te bewaar en ook die belangrikheid uitlig van mondelinge vertellings om sodoende interessante stories vir die nageslag te bewaar.

• 12h00 Careers in Museums by Carolina Geldenhuys. Carolina, will be giving an insightful talk on the career opportunities, academic requirements and study fields available in the world of museums.

The following exhibitors will be available to guide you with your family history research:

• The WEST GAUTENG BRANCH of The Genealogical Society of South Africa (GSSA)
The GSSA was founded in 1964 as a national non-profit organisation of people engaged in the study of genealogy, family trees and family history. It is funded by members who pay an annual membership subscription, and through the sale of products (some of which will also be on sale on this day). The WEST GAUTENG BRANCH of the GSSA was founded in 2001 to serve the area between Johannesburg and Krugersdorp and surroundings. Lucas Rinken, past chairperson of the West-Gauteng branch of the GSSA, will be available to assist you and has a personal database of about 650 000 will also be accessible to the public.

• NOORD TRANSVAALTAK van die Genealogiese Genootskap van Suid-Afrika.
Die tak is gedurende 1966 gestig. Die administrasie word vanuit Pretoria bestuur en die grense van die tak is wyd en strek oos, wes, noord en suid van Pretoria. Die tak bied ook oop dae en opleiding sessies aan om genealogie aan nuwe en potensiële lede bekend te stel.

• Isabel Groesbeek, honoury member of the GSSA, has 25 years experience in genealogical research and regularly presents workshops on genealogy. Isabel will be presenting a talk at 11:00 and be available to offer assistance to all who wish to research their ancestors till 15:00.

• Barkhuizen-Familiebond onder leiding van Johan Barkhuizen

• Fourie-familiebond onder leiding van Danie Fourie

• Human-familiebond onder leiding van Frans (Kipies) Human

• Archival Quality Stationary and Storage: Genuine archival quality stationary is not commercially easily available. Stanwood CC has been the sole supplier of Archival Preservation Products to the Roodepoort Museum since the 1970s and will have some archival quality photo and document storage boxes, folders and markers for sale.

• Free guided tour of the Roodepoort Museum
If you want to come on another day, you need to make an appointment to view the museum and an admission fee of R20 for adults and R10 for children is payable. Tours are tailored to your needs and interests and on average last about one hour. BUT on Saturday 2 February 2013 from 10:00-15:00 tours are for free and no appointment is needed.

--- Verversings sal te koop angebied word ---

15 January 2013

Notice of Annual General Meeting, 2013

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the
WEST GAUTENG BRANCH 
OF THE GENEALOGICAL SOCIETY OF SOUTH AFRICA
will be held at the Ned. Geref. Kerk, Ontdekkerskruin, 
17 Philips Avenue, Discovery, Roodepoort
on 16 February 2013, commencing at 14:00.

AGENDA

1. Jaarverslag – Voorsitter
2. Goedkeuring van notule van die AJV van 18 Februarie 2012
3. Finansiële State vir die jaar geëindig 31 Desember 2012
4. Committee Members reports:
 • i. Treasurer;
 • ii. e-Sagi/Legacy;
 • iii. Secretary (Membership);
 • iv. Librarian;
 • v. Secretary (Events);
 • vi. Editor News Letter;
 • vii. Publicity and Blog Coordinator;
 • viii. Coordinator Cemetery Project;
 • ix. Coordinator Product Sales;
 • x. Secretary (Minutes).
5. Aanstelling van ouditeur

6. Election of Committee members for the commencing year
 • A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint a proxy to vote and attend on his/her behalf. A proxy need not be a member of the society.
 • Members who have not received supporting documents may obtain them from Petro Meyer, secretary, meetings.  Her email address is:  petro.meyer@hotmail.co.za.

06 January 2013

Newsletter: December 2012

The latest newsletter of the branch is published below. Please be patient while it is loading. Use the icons below the report. "View in fullscreen" produces best resultsNewsletter: December 2012

17 December 2012

End of year function: 2012

By Penny Evans

The end of year function was held on 17th November 2012 at the NG Kerk, Ontdekkerskruin, Discovery. This was a very special function organized by Petro Meyer and Lynette Swanepoel. Members paid a small sum towards this meal and also brought salads.
 
The tables were set with new tablecloths and Christmas overlays. There were menus on the tables, showing the three course meal. The starter was tuna mousse with crispy French bread. Main course was BBQ ribs, chicken drums, meat balls, green salad, rice salad, coleslaw, curry bean salad, potato salad, watermelon salad and homemade mini bread. Desert followed which was chocolate mousse baskets and apple tart with cream.

Lynette’s daughter and her friend acted as waitresses.

Lucas' gift of attendance.
During the function full attendance awards were given to Lucas Rinken, Richard Wolfaardt and Robyn Templeton.

Frans Viljoen and twin brother.
A fun item followed-photos of members as a young child were projected onto the screen. Each group at a table had a chance to identify the person in the photo. Those with the most correct answers received prizes of ‘gold’ medals made of chocolate. Losers received Christmas crackers.

Each member had been asked to bring a R20 gift. Each gift had to have a photo of the giver. These photos will be placed into a scrapbook album. It is hoped that members will assist with the scrapbooking. Numbers were placed on the Christmas tree and each member received a gift according to the number he had drawn.

The clearing up and washing of the dishes followed.

Donna Viljoen, Giel Nel and Graham Southey.
The ideas, making of the tablecloths, buying extra crockery, bringing additional cutlery, organizing and co-ordinating the menu, awards, power point presentation of the photos and all the additional features were due to the efforts of Petro and Lynette. This function required a great deal of preparation and hard work. We would like to extend a very big thank you to these two enthusiastic committee members for this wonderful surprise. We all really enjoyed ourselves.
 •  We were distressed as we were leaving, to discover that Herman and Anna Esterhuizen’s vehicle had been stolen from the car park within the church grounds. Exactly when this happened was not clear. However, the gates had been closed during the function. This was very upsetting for everyone. 

Petro Meyer
The gifts

30 November 2012

Newsletter: November 2012

The latest newsletter of the branch is published below. Please be patient while it is loading. Use the icons below the report. "View in fullscreen" produces best results.
West Gauteng Branch GSSA Nov 2012

13 November 2012

Sterfberigte in koerante, wêreldgebeure, tegnologie in Suid-Afrika

Deur Lucas Rinken

Ons, as genaloeë, besef nie altyd die waardevolle werk wat deur toegewyde mense gedoen word nie. Hoeveel ure se werk moet dit nie neem vir iemand soos Rita Quebbemann en ander nie. Hulle voer doodsberige, ens. in koerante in e-poste aan ons genealogiese poslyste en so word die data aan ons bekende gemaak waar ons dit andersins nie sou raakgesien het nie, want ons lees nie daardie koerante nie.

Ek koop nie koerante nie – het net nie tyd daarvoor nie, maar in hierdie data stel ek, as genealoog, intens belang en kry dikwels kosbare inligting wat ek tot my databasis kan voeg. Vandag weer ‘n berig oor die afsterwe van ‘n DE WET, dié van waarin ek intens belang stel, gekry. Persoonlik stel ek hierdie berigte baie hoog op prys!