JAARPROGRAM

Vergaderings van die tak word elke derde Saterdag van die maand om 14h00 gehou by die Nederduits Gereformeerde Kerk Ontdekkerskruin, Philipslaan, Ontdekkers, Roodepoort.
Klik op JAARPROGRAM
hierbo vir besonderhede.

13 March 2010

Nuusbrief: Maart 2010

Neels Coertse het pas die tak se jongste nuusbrief die lig laat sien.  Hy gesels alte lekker oor die tak se aktiwiteite die afgelope maand. 

Klik op "Full Screen" hieronder om dit te vergroot. Wees geduldig terwyl dit laai.
Nuusbrief: Maart 2010