JAARPROGRAM

Vergaderings van die tak word elke derde Saterdag van die maand om 14h00 gehou by die Nederduits Gereformeerde Kerk Ontdekkerskruin, Philipslaan, Ontdekkers, Roodepoort.
Klik op JAARPROGRAM
hierbo vir besonderhede.

26 May 2011

Newsletter: May 2011

The latest newsletter of the branch is published below.
Please be patient while it is loading.
Use the icons below the report or click on "Wes-Gauteng-nuusbrief 2011-04" below to enlarge.
Wes-Gauteng-nuusbrief 2011-05

23 May 2011

A visit to the Parktown Family History Centre

Report and photographs by Penny Evans

Gwyneth Thomas gives her talk.
A visit to Parktown Family History Centre on 14 May 2011 was well attended by members of the West Gauteng branch of the GSSA. Members were made to feel welcome by the directors Elder Lewin and Sister Pat Daubney, who gave of their time and expertise to assist members.

Members were able to use all the facilities to research their family history. The directors allowed our branch to use their kitchen so that we could have a break for refreshments, which were provided by Margaret Humphries and her team.
Doing research.

Christa Roberts.
Gwyneth Thomas, a branch member, gave a short but interesting talk on the resources available in the centre. Gwyneth assists at the centre when they have staff shortages.

Parktown Family History Centre is well equipped with facilities for research.

• Free use of computers and the familysearch website
• Free use of microfilm readers;
• Over 20,000 microfilms;
Elsabé Calitz.
• On line websites for other countries;
Robin Templeton.
• Church records with reference to microfilms—all denominations;
• Civil registrations for the four main provinces;
• British census records;
• South African voters rolls;
• General reference books, individual South African genealogy books, 1820 settlers and old atlases.

The LDS Church is in the process of indexing and digitizing all the church records which are available to them.

This centre is closed on Mondays. It is open from 9.30am to 2.30pm Tuesdays to Fridays. It opens 7am to 2.30pm on Saturdays.

We are very fortunate to be able to use this centre which has such a vast storehouse of records. A big thank you to the staff who welcomed and assisted us.

Click on a photoghraph to enlarge.

10 May 2011

Lucas Rinken se Toekenning van Uitnemendheid

Klik op foto om te vergroot.
Lucas Rinken
Lucas Rinken, jarelange voorsitter van die Wes-Gautengtak van die GGSA, het vroeër vanjaar die gesogte Toekenning van Uitnemendheid van die Genootskap ontvang vir sy waardevolle genealogiese bydrae, in die besonder vir sy werk aan e-SAGI.  (Klik HIER om meer daarvan te lees.)

Hieronder volg sy tipiese, beskeie Rinken-dankbetuiging wat hy in 'n e-pos aan sy vriende gestuur het:

Graag wil ek julle almal bedank vir die nominasie en die pragtige motivering daaraan verbonde.

Soos ek aan julle toe genoem het, het ek geweet dat my beskeie aandeel nie Genealoog van die Jaar verdien nie en ek is dankbaar dat hierdie spogtoekenning aan 'n meer verdienstelike paar gegee is vir die tweede uitgawe van hul prag werk oor die De Beer-familie. My hartelike gelukwensing aan Diwwie en Jaleen.

Dit was nogatans 'n eer om genomineer te gewees het en dat dit uitgeloop het op die toekenning wat wel aan my gemaak is, het my onverwags betrap. Ek het dit nooit verwag nie en dink steeds dat ek dit nie verdien nie.

Ek sien die toekenning egter as nie net vir my nie, want die bietjie wat ek gedoen het was nooit alleen nie.  Daar was altyd vele helpers wat my op hul hande gedra het en my taak ligter gemaak het. Ek kan nie name noem nie, daar is net te veel en dit sal moeilik wees om dit in enige volgorde te rangskik.

My hartelike en dankbare gelukwense dus aan julle almal asook aan baie ander wie nie hierdie e-pos sal ontvang nie.

Dis 'n eer om saam met julle te kan werk. Ek vertrou en bid dat my gesondheid dit vir my sal toelaat om nog lank saam met julle te werk en ons tak verder uit te bou.


Lucas, jy verdien dit deur en deur na soveel jare se ywer en geduld. Geluk daarmee. Die tak is dankbaar om jou in ons midde te hê. -- Die takbestuur.

  02 May 2011

  Ons lede se navorsing

  John Stephens, sekretaris van die tak, het die volgende lys gestuur van die vanne wat tak-lede navors.

  Barbara Bouwer: Van Niekerk; Pienaar; Smit; Kruger; Bouwer; Du Plessis; Van Wyk; Viljoen; Van der Merwe; Strydom
  Elsie Calitz: Calitz
  Neels Coertse: Coertse
  Louise Dick: Dick; Van der Westhuizen; Clack; Dignon; Veloen; Greyling; Greyvenstein
  Louw du Plessis: Du Plessis Dorsland Trekker; Diedericks
  Herman Esterhuizen: Esterhuizen
  Penny Evans: Gass
  Richard Ford: Bester; Ford; Marais; Meyer; Nel; Schoon; Dunaiski; Reichelt
  Don Hodgkinson: Hodgkinson
  Ruth Jobson: Jobson
  Kriek Fourie: Fourie; Van Daalen; Knoetze; Gerber; Westphall
  Margaret Humphries: Humphries; Bennett; Freshwater; Quirk; Currin; Marais; Mare; Van der Nest; Vosloo; Freemantle
  Andre Janse van Rensburg: Janse van Rensburg
  Gerard Marloth: Marloth
  Petro Meyer: Meyer
  Milford Juniper: Juniper
  Giel Nel: Nel
  Pieter Oosthuizen: Oosthuizen
  Ds. Hennie le Roux: Peiker
  Ben Leach: Leach; Du Preez; Nel; Higginson; Scholtz; Grimes; Du Plessis
  Dennis Pretorius: Pretorius; Boshoff; Nienaber; Scott; Lamprecht; Schoeman; Gerber; Mc Donald; Graaf; Herbst; Kemp; Van Niekerk; Sabdbrink; Sluiter; Buitendach
  Lucas Rinken: Rinken; Renke; Renneke ens.; De Wet; Koch; Rall; Brooks; Adendorff
  Christa Roberts: Roberts
  Bob Saunders: Saunders; Jones; Lester; Rampling; Lawson; Landman; Lester
  Graham Southey: Southey
  John Stephens: Stephens; Campher; Vermeulen; Nelson; Roberts; Wallis
  Colin Steyn: Steyn
  Robyn Templeton: Templeton
  Gwyneth Thomas: Thomas
  Ilse van Zyl: Steyn; Van Zyl
  Frans en Donna Viljoen: Marx; Grobler
  John Schwartz: Schwartz; Janse van Rensburg; Perkins; Moore; Thorndyke