JAARPROGRAM

Vergaderings van die tak word elke derde Saterdag van die maand om 14h00 gehou by die Nederduits Gereformeerde Kerk Ontdekkerskruin, Philipslaan, Ontdekkers, Roodepoort.
Klik op JAARPROGRAM
hierbo vir besonderhede.

12 May 2010

Newsletter: May 2010

Neels Coertse's latest newsletter of the branch is published below. Click on "Full Screen" underneath to enlarge it.  Please be patient while it is loading.
Wes-Gauteng-nuusbrief 2010-05