JAARPROGRAM

Vergaderings van die tak word elke derde Saterdag van die maand om 14h00 gehou by die Nederduits Gereformeerde Kerk Ontdekkerskruin, Philipslaan, Ontdekkers, Roodepoort.
Klik op JAARPROGRAM
hierbo vir besonderhede.

08 February 2012

Annual General Meeting, 18 February 2012 at 14:00

Neem asseblief kennis dat die Tak se Algemene Jaarvergadering om 14.00 op 18 Februarie 2012 in die Ned. Geref. Kerk Ontdekkerskruin, Philipslaan 17, Ontdekkers, Roodepoortgehou word. U word vriendelik versoek om dit by te woon sodat daar die nodige aandag aan die sakelys gegee kan word. 

Please note that the Annual General Meeting of our Branch will take place at 14.00 on 18 February 2012 in the Ned. Geref. Kerk Ontdekkerskruin, 17 Philips Avenue, Discovery Roodepoort. You are kindly requested to attend in order to pay the required attention to the agenda. 

AGENDA FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING 
OF THE WEST GAUTENG BRANCH 
OF THE GENEALOGICAL SOCIETY OF SA
ON 18 FEBRUARY 2012 AT 14.00 
AT THE NED. GEREF. KERK ONTDEKKERSKRUIN, 
17 PHILIPS AVENUE, DISCOVERY.

1. Opening by Chairman 
2. Confirmation of quorum 
3. Attendance register and apologies
4. Confirmation of agenda 
5. Minutes of 2011 AGM 
5.1 Approval
5.2 Matters arising from these minutes
6. Annual Reports:
6.1 Chairman
6.2 Treasurer
6.3 Vice-chairman
6.4 Secretary (Minutes)
6.5 Secretary (Membership)
6.6 Secretary (Events)
6.7 Editor News Letter
6.8 Publicity and Blog Coördinator
6.9 Coördinator Cemetery Project
6.10 Coördinator Product Sales
6.11 Librarian
7. Motions (None received) 
8. Election of Committee Members: 
8.1 Chairman
8.2 Vice chairman
8.3 Treasurer
8.4 Secretary (Minutes)
8.5 Secretary (Membership)
8.6 Secretary (Events)
8.7 Editor News Letter
8.8 Publicity and Blog Coördinator
8.9 Coördinator Cemetery Project
8.10 Coördinator Product Sales
8.11 Librarian
8.12 Assistant Librarian
8.13 Assistant Treasurer
9. Other Business 
10. Next AGM 2013: 16 February 2013 
11. Adjourn for Refreshments