JAARPROGRAM

Vergaderings van die tak word elke derde Saterdag van die maand om 14h00 gehou by die Nederduits Gereformeerde Kerk Ontdekkerskruin, Philipslaan, Ontdekkers, Roodepoort.
Klik op JAARPROGRAM
hierbo vir besonderhede.

21 February 2012

AGM, 2012 Minutes

Minutes of the Annual General Meeting of the West Gauteng Branch held on 18 February 2012 commencing at 14.00 at the Ned. Geref. Kerk Ontdekkerskruin, 17 Philips Avenue, Discovery

PRESENT:  
Members: Lucas Rinken (Chairman); Dennis Pretorius; Gerard Marloth; Graham Southey; Bob Saunders; Giel Nel; Penny Evans; Petrus van der Merwe; Kriek Fourie; Louise Dick; Richard Ford; Gwenyth Thomas; Elizabeth Lawrence; Petro Meyer; Robyn Templeton; Margaret Humphries; Christa Roberts; Herman Esterhuizen; Ds. Hennie le Roux; Frans and Donna Viljoen; Richard Wolfaardt; Elmarie Pieterse; Elsabé Calitz; John and Iris Stephens (total: 26).
Visitors: Wilna du Preez; Alta Cloete; Anton and Marietjie Potgieter; André and Ansie Steenekamp; Maggie Bailie; Lynette Swanepoel; Hennie and Salomé Oosthuizen; Gawie van Dyk (total: 11)

1. Opening by Chairman: The Chairman welcomed everybody especially the visitors.
2. Confirmation of quorum: More than the required number of members were present.
3. Apologies: Colin Steyn; Louw du Plessis; Ben Leach, who sent his best wishes; Neels Coertse; Ruth Jobson, who is very ill; Barbara Bouwer; Hennie and Marie van Aswegen.
4. Afkondigings:
4.1 Verjaardae: 19 Feb. – John Schwartz; 29 Feb. – Alan Buff; 10 Maart – Ina Calitz; 11 Maart – Gerard Marloth; 14 Maart – Elsabé Calitz; 15 Maart – Lindsey Goslin; 17 Maart – Milford Juniper
4.2 Hobby-X: 29 Feb – 4 Maart: Lucas sal weer die leiding daar neem maar verneem van helpers vir die gereedmaak en elke dag se bemanning van die stalletjie.’n Lys sirkuleer waarop aangedui kan word wie en wanneer jy kan kom help.
4.3 NUK-vergadering: 17 - 18 Maart: Bob en Lucas verteenwoordig ons tak daar.
4.4 Volgende vergadering: Neem asseblief kennis dat die vergadering verskuif is van 17 na die 24 Maart: Christoff Erasmus praat oor “Genetiese voorouer bepaling van die Afrikaner populasie in Suid-Afrika: Verband tussen stambome en genetiese inligting.”
4.5 21 April 2012: Alan Jeffrey of the Brenthurst Library will talk on the preservation/conservation of old documents, photographs, pictures, etc. Members should bring in examples of the items they have, it makes it much easier for everybody if there are things to look at and discuss. Alan does not have a standard ‘lecture’ on conservation/preservation. It would help if there was a variety – old books, albums, framed pictures, photographs etc.
4.6 Vandag: Ons Tak se Algemene Jaarvergadering. Ons nuwe komitee word gekies
4.7 Ledegeld van R200 (posafgelewerde Familia) of R150 (elektroniese Familia) is nou betaalbaar.
4.8 Voorstelle (Suggestion Box) – Beskikbaar elke vergadering.
4.9 Dennis Pretorius praat vandag oor die Begrafnisbriefieprojek van die e-GGSA en lede kan hul briefies inskandeer na die vergadering.
5. Adoption of minutes of 2011 AGM: Bob Saunders proposed and seconded by Elsabé Calitz and Kriek Fourie that the minutes be adopted.
5.1 Matters arising from these minutes: None
6. Annual Reports:
6.1 Chairman: The Chairman read his report and it was approved, with thanks.. (Report attached as addendum)
6.2 Treasurer: Dennis Pretorius projected the annual financial statements onto the screen and answered questions. The report was approved, with thanks.
6.3 Committee Members reports: As these had all been circulated to members, the reports were all approved, with thanks to these members. Vice-chairman; Secretary (Minutes); Secretary (Membership); Secretary (Events); Editor News Letter; Publicity and Blog Coördinator; Coördinator Cemetery Project; Coördinator Product Sales; Librarian; Assistant Treasurer.
7. Motions: None were received.
8. Election of Committee Members: The proposals of the committee were accepted:
8.1 Chairman - Bob Saunders
8.2 Vice-chairman – Colin Steyn
8.3 Treasurer – Dennis Pretorius
8.4 Secretary (Minutes) – No proposal from the committee. After lengthy discussion the post was accepted by Petro Meyer who originally agreed to fill Margaret Humphries post. The meeting decided to downgrade the secretary post to only minute taking and to combine it with that of the Secretary Events and to have Petro fill this position.
8.5 Secretary (Membership) – Gerard Marloth
8.6 Secretary (Events) – Post combined with the secretary post, Margaret will assist.
8.7 Editor News Letter – Neels Coertse
8.8 Publicity and Blog Coördinator – Penny Evans
8.9 Coördinator Cemetery Project – Giel Nel
8.10 Coördinator Product Sales – Kriek Fourie
8.11 Librarian – Graham Southey
8.12 Assistant Librarian – Louise Dick
8.13 Assistant Treasurer – Lucas Rinken
9. Other Business:
9.1 Verspreiding van Famnea: Die nuwe komitee moet hieraan aandag gee.
9.2 Uitstappies: Die nuwe komitee sal dit oorweeg om weer na Potchefstroom se Museum te gaan.
9.3 Dankwoord: Bob Saunders, die nuwe voorsitter, bedank Lucas vir die afgelope ses jaar wat hy voorsitter van die Tak was. Ook John word bedank aangesien hy ook uittree.
9.4 Werkswinkel oor e-SAGI/Legacy: Besluit dat daar op 25 Februarie 2012 van 14.00 – 17.00 by Lucas aan huis, ‘n opleidingswerkswinkel in e-SAGI/ Legacy aangebied sal word, onder leiding van Lucas. Die eerste ses persone wat dit sal bywoon is: Elizabeth Lawrence; Christa Roberts; Lynette Swanepoel; Maggie Bailie; Alta Cloete en Elsabé Calitz. Hulle word gevra om hul rekenaars saam te bring.
10. Die e-GGSA se Begrafnisbriefieprojek: Dennis Pretorius bied, met behulp van die rekenaar en projektor, ‘n baie interessante lesing hieroor aan. Lede is gevra om hul begrafnisbriefies vandag saam te bring sodat dit na die vergadering ingeskandeer en aan Hobbie Stoffberg, die Projekleier, gestuur kan word. Bob is bereid om as daar ‘n groot aantal hiervan is, dit in die loop van die week in te skandeer.
11. Next AGM, 2013: 16 February 2013
12. Adjourn for Refreshments: The meeting adjourned at 15:30.