JAARPROGRAM

Vergaderings van die tak word elke derde Saterdag van die maand om 14h00 gehou by die Nederduits Gereformeerde Kerk Ontdekkerskruin, Philipslaan, Ontdekkers, Roodepoort.
Klik op JAARPROGRAM
hierbo vir besonderhede.

01 March 2011

Jaarprogram, 2011DATUMTYDPLEKONDERWERP/GELEENTHEID
2 – 6 Maart10.00 – 18.00Hobby-X in die Dome, RandburgOns hanteer 'n stalletjie namens die GGSA.
19 Maart14:00Ned. Geref. Kerk Ontdekkerskruin Ds. Kobus van Tonder: "Die Dorslandtrek"
16 April:14:00Ned. Geref. Kerk OntdekkerskruinDirk Bloem: "Die Nuwe Webwerf van die GGSA".
14 Mei:09.00 - 14.30LDS-kerk, ParktownEie navorsing onder leiding van gesoute navorsingslede.
18 Junie:14:00Ned. Geref. Kerk OntdekkerskruinRichard Ford: "Die Nuwe Hersiene Grondwet van die GGSA" en hoe dit ons raak.
16 Julie: 14:00Ned. Geref. Kerk Ontdekkerskruin Marius Smit: 'n Drukker vertel hoe om jou publikasie mooi te maak en wat die pryse is.
20 Augustus:14:00Ned. Geref. Kerk OntdekkerskruinBesonderhede sal mettertyd bekend gemaak word.
3 September:Van 09.00PretoriaOns beman 'n stalletjie by die Genealogie- en Familie-erfenisfees gereëk deur Isabel Groesbeek.
17 September:Van 09.00 Panorama-begraafplaasGiel Nel en taklede: optekening van die grafte
15 Oktober: 14:00Ned. Geref. Kerk Ontdekkerskruin Ons wag voorstelle in van lede vir hierdie byeenkoms.
19 November:14:00Ned. Geref. Kerk OntdekkerskruinAfsluitingsgeleentheid.