JAARPROGRAM

Vergaderings van die tak word elke derde Saterdag van die maand om 14h00 gehou by die Nederduits Gereformeerde Kerk Ontdekkerskruin, Philipslaan, Ontdekkers, Roodepoort.
Klik op JAARPROGRAM
hierbo vir besonderhede.

07 April 2010

Nuusbrief: April 2010

Neels Coertse se jongste nuusbrief van die tak verskyn hieronder. Wees asseblief geduldig terwyl dit laai. Klik op "Full Screen" hieronder om dit te vergroot.