JAARPROGRAM

Vergaderings van die tak word elke derde Saterdag van die maand om 14h00 gehou by die Nederduits Gereformeerde Kerk Ontdekkerskruin, Philipslaan, Ontdekkers, Roodepoort.
Klik op JAARPROGRAM
hierbo vir besonderhede.

25 September 2011

Erfenisdagviering in Roodepoort

Die tak se deelname aan Erfenisdagviering by die Roodepoortse Musuem op Sondag, 25 September 2011 het goed afgeloop. Altesame elf taklede het aan ons genealogie-uitstalling deel gehad.

Digby 100 name is tot e-SAGI bygevoeg. Nuwe taklede is die geleentheid gegee om hul eie navorsing met Lucas Rinken te bespreek. Terselfdertyd het lede die geleentheid gebruik om mekaar beter te leer ken.

Dit was 'n goeie voorbereiding vir die Hobby-X-uitstalling later vanjaat.

Op 4 Februarie 2012 hou ons weer ‘n Genealogiedag saam met die Roodepoortse Museum. Dis ‘n geleentheid wat die museum ons elke jaar met hul opedag bied. Vir die tak is dit ‘n uitstekende geleentheid om ons produkte te verkoop, nuwe lede te werf en ons tak wyer bekend te stel.