JAARPROGRAM

Vergaderings van die tak word elke derde Saterdag van die maand om 14h00 gehou by die Nederduits Gereformeerde Kerk Ontdekkerskruin, Philipslaan, Ontdekkers, Roodepoort.
Klik op JAARPROGRAM
hierbo vir besonderhede.

31 August 2011

Nuusbrief: Augustus 2011

The latest newsletter of the branch is published below. Please be patient while it is loading. 
Use the icons below the report or click on "Wes-Gauteng-nuusbrief 2011-07" below to enlarge. Wes-Gauteng-nuusbrief 2011-08