JAARPROGRAM

Vergaderings van die tak word elke derde Saterdag van die maand om 14h00 gehou by die Nederduits Gereformeerde Kerk Ontdekkerskruin, Philipslaan, Ontdekkers, Roodepoort.
Klik op JAARPROGRAM
hierbo vir besonderhede.

16 June 2010

Newsletter: June 2010

The latest newsletter of the branch is published below. Click on "Full Screen" below to enlarge it. Please be patient while it is loading.

Nuusbrief: Junie 2010