JAARPROGRAM

Vergaderings van die tak word elke derde Saterdag van die maand om 14h00 gehou by die Nederduits Gereformeerde Kerk Ontdekkerskruin, Philipslaan, Ontdekkers, Roodepoort.
Klik op JAARPROGRAM
hierbo vir besonderhede.

19 January 2010

"Speakers' Corner"Het u iets op die hart oor die genealogie of oor die tak se aktiwiteite? Het u 'n voorstel? Publiseer dit hier vir almal om te weet.

Vertel ons daarvan. Laat almal wat hierdie webtuiste lees dit sien.

U kan hieronder u mening gee oor enigiets rakendedie genealogie. Dis ons eie "Speakers' Corner". Wat u hier skryf, is binne enkele sekondes daar vir almal wat hier kom kyk, om te lees. Hoe meer ons hier gesels, hoe beter insig kry ons almal.