JAARPROGRAM

Vergaderings van die tak word elke derde Saterdag van die maand om 14h00 gehou by die Nederduits Gereformeerde Kerk Ontdekkerskruin, Philipslaan, Ontdekkers, Roodepoort.
Klik op JAARPROGRAM
hierbo vir besonderhede.

21 February 2013

Nuwe Takkomitee

With great pleasure I announce the new 2013 branch committee for West Gauteng after our AGM as follows:

  • Membership Secretary: Richard Wolfaardt
  • Cemetary Project Co-ordinator: Giel Nel
  • Kriek Fourie: Product Sales
  • Librarian: Graham Southey
  • Newsletter Editor: Neels Coertse
  • Treasurer: Lucas Rinken
  • Secretary: Petro Meyer
  • Vice Chairman: Colin Steyn
  • Chairman: Bob Saunders

We still need to fill two posts, namely Events and Blog Co-ordinators but watch this space.

Neem asb kennis dat ons vaarwel sê aan Gerard Marloth, Penny Evans en Lynette Swanepoel uit die vorige komitee.
Kind regards, Bob Saunders,Roodepoort, 084 556 2793