JAARPROGRAM

Vergaderings van die tak word elke derde Saterdag van die maand om 14h00 gehou by die Nederduits Gereformeerde Kerk Ontdekkerskruin, Philipslaan, Ontdekkers, Roodepoort.
Klik op JAARPROGRAM
hierbo vir besonderhede.

15 January 2013

Notice of Annual General Meeting, 2013

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of the
WEST GAUTENG BRANCH 
OF THE GENEALOGICAL SOCIETY OF SOUTH AFRICA
will be held at the Ned. Geref. Kerk, Ontdekkerskruin, 
17 Philips Avenue, Discovery, Roodepoort
on 16 February 2013, commencing at 14:00.

AGENDA

1. Jaarverslag – Voorsitter
2. Goedkeuring van notule van die AJV van 18 Februarie 2012
3. Finansiële State vir die jaar geëindig 31 Desember 2012
4. Committee Members reports:
 • i. Treasurer;
 • ii. e-Sagi/Legacy;
 • iii. Secretary (Membership);
 • iv. Librarian;
 • v. Secretary (Events);
 • vi. Editor News Letter;
 • vii. Publicity and Blog Coordinator;
 • viii. Coordinator Cemetery Project;
 • ix. Coordinator Product Sales;
 • x. Secretary (Minutes).
5. Aanstelling van ouditeur

6. Election of Committee members for the commencing year
 • A member entitled to attend and vote at the meeting may appoint a proxy to vote and attend on his/her behalf. A proxy need not be a member of the society.
 • Members who have not received supporting documents may obtain them from Petro Meyer, secretary, meetings.  Her email address is:  petro.meyer@hotmail.co.za.