JAARPROGRAM

Vergaderings van die tak word elke derde Saterdag van die maand om 14h00 gehou by die Nederduits Gereformeerde Kerk Ontdekkerskruin, Philipslaan, Ontdekkers, Roodepoort.
Klik op JAARPROGRAM
hierbo vir besonderhede.

14 September 2010

Newsletter: September 2010

The latest newsletter of the branch is published below. Please be patient while it is loading. Click on "Full Screen" below to enlarge it.

Wes-Gauteng-nuusbrief 2010-09